59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconสถานที่สำคัญ
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง
iconกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
iconกองการศึกษา


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
iconรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1
2
3
เทศบาลตำบลปาย ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานภาครัญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปาย
4


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย (ครั้งที่ 2)
27 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
26 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่องโครงการปรับปรุงระบบติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(สี่แยกน้องเบียร์)
23 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ราง ม.1
06 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคารถขยะ
27 ธ.ค. 2565

กิจกรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลปาย (ครั้งที่ 2) คลิกดูไฟล์ [27 ม.ค. 2566 ]
ประกาศ เรื่องโครงการปรับปรุงระบบติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(สี่แยกน้องเบียร์) คลิกดูไฟล์ [23 ม.ค. 2566 ]
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราง ม.1 คลิกดูไฟล์ [06 ม.ค. 2566 ]
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคารถขยะ คลิกดูไฟล์ [27 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ้านเมืองพร้าว ครั้งที่ 2 คลิกดูไฟล์ [26 ธ.ค. 2565 ]

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

งานกิจการสภา
วาระการประชุมสภา สามัญ สมัยแรก ปี 2565 คลิกดูไฟล์

กระดานสนทนา
เลขที่
วันที่
เรื่อง

ข่าวประกาศจาก EGP


นายคณัสภูชิต แสนคำ
นายกเทศมนตรีตำบลปาย
โทร. 093-3926465

นายสุรพันธุ์ พงศ์ธำรงศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลปาย


เที่ยวเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


facebook


tell
tell
tell
tell

แบบประเมินความพึงพอใจ

เข้าสู่ระบบ
username:
password:


สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
27
ผู้ชมเมื่อวาน
103
ผู้ชมเดือนนี้
676
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
3,111
ผู้ชมปีนี้
3,787
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
16,495

เริ่มนับ 28 ตุลาคม 2564


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th