59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม

โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่สาธารณะ (ถนนคนเดินปาย )
13/12/2564 เวลา 18.00 น. นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการในที่สาธารณะ (ถนนคนเดินปาย ) โดยมี นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอปาย ประธานเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ ณ สี่แยกธนาคารออมสิน ถนนคนเดินปาย จึงขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ new normal ด้วยมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดต่อไปข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th