59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม

วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลปาย โดย นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย มอบหมายให้ นายกิตติภูมิ สังข์หอม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบ
วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลปาย โดย นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย มอบหมายให้ นายกิตติภูมิ สังข์หอม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปาย ร่วมกัน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ บริเวณเทศบาลตําบลปาย โดยได้รับ การสนับสนุน ของขวัญของรางวัล จากผู้ใหญ่ใจดี มากมาย และบูธกิจกรรม จาก สถานีตำรวจภูธรปาย เทศบาลตําบลปาย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
?รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี?

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th