59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม


อำเภอปายร่วมกับเทศบาลตำบลปาย ประชุมจัดระเบียบผู้ประกอบการ? กิจการรถเช่า? ในเขตเทศบาล?ตำบลปาย รองรับการท่องเที่ยวปลอดภัย 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลปาย นายภูรีภัทร พิพัฒน์พงศ์ธร ปลัดอำเภอปาย ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอป

เมื่อวันที่ 23 ถึง 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยนายคนัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ได้มอบหมายให้ กองช่างเทศบาลตำบลปาย ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะเพื่อเพิ่มไฟส่องสว่างบริเวณหน้าท่าอากาศยานปาย (ถนน 1095) จำนวน 2 จุด พร้อมทั้งซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะบ

วัฒนธรรมองค์กร นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ส่งเสริมจริยธรรมที่ดี โดยเชิญชวนให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปายร่วมตักบาตร กราบไว้หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโฒ พระนักธุดงค์ ที่ออกธุดงค์เดินเท้าเปล่านับพันกิโลเมตร

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลปาย โดยนายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ได้อนุเคราะห์วิทยากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ในการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนปายวิทยาคาร

วันที่ 25 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลปาย โดยนายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านเจ้าหม้อ ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1, 3 ,4 ,5, 6 และ หมู่ที่ 8 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย พนักงานเทศบาลตำบลปาย เจ้าหน้าทหาร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน จัดประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปาย

วันที่ 8 ม.ค เวลา 16.00 น. ประชุมกองการศึกษา โดยนายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย มอบหมาย นายกิตติภูมิ สังข์หอม รองนายกเทศมนตรีตำบลปาย จัดประชุมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการ กองการศึกษา

วัน เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลปาย โดย นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย มอบหมายให้ นายกิตติภูมิ สังข์หอม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบ

วัน พุธ ที่ 11 เดือน มกราคม พศ. 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตําบลปาย นำโดย นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตําบลปาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปาย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรปาย และกำนัน ผู้ใหญ่

วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลปาย ร่วมกับอำเภอปาย จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวมูน"ใหม่-สูง-ข้า"

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลปาย โดย นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย นำกำลังพลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมต่างๆ รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกด้าน

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลปาย โดยนายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และ อปพร. ร่วมพิธีปล่อยแถวรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นก

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลปาย นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ได้มอบเอกสารลงทะเบียนครัวเรือนถังขยะเปียกรักษ์โลก ให้กับประธานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลปาย

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย มอบหมาย นายขิตติรัตน์ แก้วกระจ่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลปายและนางสาวสุวิชาดา ขันทัพไทย ท้องถิ่นอำเภอปาย พร้อมด้วยนายกังวาล ครองยุติ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะคุณดวงใจ ดวงทิพย์ ผอ.ส่ว

เทศบาลตำบลปาย โดยนายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภยทางถนนเทศบาลตำบลปาย #ขอประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จุดที่เกิดอุบัติหตุทางถนนบ่อยครั

เวลา 10.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปาย นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย มอบหมาย นายกิตติภูมิ สงข์หอม รองนายกเทศมนตรีตำบลปาย เป็นประธานเปิดการประชุมหารือผู้ประกอบการค้าในพื้นที่ถนนคนเดินปายสายวั

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 น. ณ โรงแรมกุหลาบเมืองปาย ท่านนายอำเภอปาย ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปาย ท่านสาธารณสุขอำเภอปาย ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปาย ท่านกำนันตำบลเวียงใต้ และผู้จัดการโครงการส่งเสริมความมั่นค

วัน ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 น. นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือ " ถนนคนเดินปาย ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดบุหรี่ และปลอดโฟม "

#พิธีเปิดถนนคนเดินปายและเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองปายอย่างเป็นทางการ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 18:30 น. นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานพิธีเปิดถนนคนเดินปายและเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองปายอย่างเป็นทางการ ณ แยกบุษกร ถนนคนเดินปาย

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 น. นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาถนนคนเดินปายครั้งที่ 2 ล้างขัดปัดกวาดถนนคนเดินปาย ตั้งแต่สี่แยกบุษกรถึงสี่แยกศิริวัฒน์ เพื่อรองรับพิธีเปิดถนนคนเดินปายและเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองปา

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปายพร้อมคณะ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรี ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาฌาปนสถานตำบลเวียงใต้และจัดรถบรรทุกน้ำ พร้อมกำลังพลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ล้างเมรุ ร่วมกับกำนันตำบลเวียงใต้ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพ

29 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลปาย โดยนายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ได้ร่วมสนับสนุนวิทยากรประจำหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แ

เทศบาลตำบลปาย กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลปาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปาย(บานบุรี)

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเวียงใต้ ส่งมอบเสื้อกันหนาวให้ราษฎรกลุ่มเปาะบางที่ประสบภัยหนาว

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบล คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย พนักงานเทศบาลตำบลปาย พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอปาย โรงพยาบาลปาย สถานีตำรวจภูธรปาย ตำรวจท่องเที่ยวปาย หน่วยงานราชการในอำเภอปาย กลุ่มประชาชนจิตอาสา ผู้ประกอบกา

ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ 60 ปีของนายจรัญ สิทธิวะ พนักงานขับรถจักรกลขนาดเบา

19 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น #วันส้วมโลก

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ได้อนุเคราะห์วิทยากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด สนับสนุนศูนย์การเรียนสองภาษาเพลินปาย? และสถานรับเลี้ยงเด็กปายมันช์กินส์คลับ ในการจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)? ป

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรี ได้อนุเคราะห์วิทยากรประจำหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปาย ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายยกเทศมนตรีตำบลปาย มอบให้พนักงานเทศบาลตำบลปายดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย เข้าร่วม พิธีเปิดงาน ประเพณียี่เป็งวัดป่าขาม ประจำปี 2565

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปายดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทงอำเภอปาย ประจำปี 2565

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปาย เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการติดเชื้อของสถานประกอบกิจการ

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย มอบหมายให้นายกังวาลครองยุติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสิบเอกคงชัยทอง เสริมผ่อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 1

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย เป็นประธานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ?โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายคณัสภูชิต แสนคำ นายกเทศมนตรีตำบลปาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปาย พดำเนิน กิจกรรมโครงการประเพณีแห่ต้นเกี๊ยะ ประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปาย โดยนายคณัสภูชิต แสนคำ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยะมหาราช"

นายคณัสภูชิต แสนคำ ได้นำพนักงานและลูกจ้าง ทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าในที่สาธารณะ (ถนนคนเดินปาย )

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th