59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปาย
17 ส.ค. 2565
ตามที่ เทศบาลตำบลปาย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปาย ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในตำแหน่งคนงานทั่วไป (ช่วยปฏิบัติงานทะเบียน) จำนวน 1 อัตรา และ คนงานทั่วไป (ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 อัตรา โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ? 9 สิงหาคม 2565 และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น
บัดนี้ เทศบาลตำบลปาย ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปาย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ไฟล์แนบ : คลิก

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort umraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop isitme cihazi