59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
10 พ.ย. 2565
ตามประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 และได้ดำเนินการรับสมัครเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565
จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
- ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่วยปฏิบัติงานช่างทั่วไป)
1. นายทิวากร อินตานวน
2. นายพีระพงษ์ ถาวร
ให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นมารายงานตัวเพื่อเตรียมตัวเข้าสอบ(ภาค ก.) (ภาค ข.) และการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ห้องประชุมประชาคมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลปาย
พร้อมนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน มาเพื่อแสดงตนในการเข้าสอบด้วย
1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา 09.00 - 10.30 น.
2.ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เวลา 10.30 - 12.00 น.
3.การสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม เช่น บุคคลทั่วไป ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว สีและแบบสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงยีนส์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป หรือ
โทรถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5369 9196
*** หมายเหตุ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร คือผู้สอบผ่านได้คะแนนรวมกันในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) , ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยพิจารณาจากคะแนนสูงสุดเป็นอันดับแรก


ไฟล์แนบ : คลิก

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort umraniye escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop isitme cihazi