59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รอบเดือน มีนาคม 2565 คลิกดูไฟล์
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 คลิกดูไฟล์
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รอบเดือน มกราคม 2565 คลิกดูไฟล์
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รอบเดือน ธันวาคม 2564 คลิกดูไฟล์
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รอบเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกดูไฟล์
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 รอบเดือน ตุลาคม 2564 คลิกดูไฟล์
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลปาย
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลปาย 59 หมู่ 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ : 053-699196
FAX : 053-699405
อีเมล : tessabanpai@gmail.com
FACEBOOK : เทศบาลตำบลปาย

check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
เทศบาลตำบลปาย
โทรศัพท์ 053-699196
www.tessabanpai.go.th